communicatiestrategie • campagneconcepten • grafische vormgeving • logo • huisstijl • branding • webdesign • publicaties • affiches • boekontwerp • magazines • brochures • infographics • sociale media • participatie • corporate communicatie • overheidscommunicatie • non-profitcommunicatie • gebiedscommunicatie

TAKK is een strategisch en creatief communicatiebureau
met een ideaal

 

«Laten we de mensen in godsnaam ontdoen van overbodige ballast», zo stelt grafisch vormgever Wim Crouwel. TAKK kan zich helemaal in deze visie vinden. Iedereen ziet of hoort elke dag honderden communicatie-uitingen van organisaties, ondernemingen of overheden. Maar hoeveel informatie daarvan bereikt ons echt? Veel communicatie verrast niet, ontregelt niet en passeert zonder te raken.

 

Het kan nochtans anders. TAKK is ervan overtuigd dat als je strategie, creativiteit én eenvoud combineert, je tot sterke, mooie en zinvolle communicatie komt. Communicatie die wel de gepaste informatie op de correcte manier bij de juiste mensen brengt, die misverstanden vermijdt en het juiste aspect aandacht geeft. Communicatie die wederzijds begrip tot stand brengt, mensen verbindt en nieuwe ideeën, inzichten en coproducties doet ontstaan. Communicatie die bijdraagt tot een betere samenleving. Dat is wat TAKK samen met organisaties, ondernemingen en overheden wil realiseren.

Samenwerking op maat

 

TAKK is een ZZP (zelfstandige zonder personeel) in Gent. Voor grotere opdrachten werkt TAKK samen met een team van adviseurs, vormgevers, planners, creatieven en deskundigen op maat van de klant en de opdracht. Deze flexibele organisatiestructuur maakt een vlotte en uiterst gespecialiseerde manier van werken mogelijk die leidt tot unieke inzichten en kruisbestuivingen.

Wat TAKK biedt

TAKK ontwerpt communicatiestrategieën, geeft communicatieadvies, bedenkt campagneconcepten en creëert communicatiemiddelen voor grote en kleine organisaties, ondernemingen of overheden.

communicatiestrategie & advies

campagneconcepten

grafisch ontwerp

copywriting

naam, logo & huisstijl

branding

websites & online media

flyers folders affiches brochures

magazines & jaarverslagen

advertenties

persberichten

video & animaties

TAKK zorgt voor de communicatie over je organisatie en maakt communicatiecampagnes voor je aanbod, maatregelen of beleid.

Corporate communicatie

 

Organisaties overleven niet zonder maatschappelijke verantwoording af te leggen, zonder zich te positioneren, zonder te communiceren. TAKK helpt je organisatie rechtlijnig en doelgericht communiceren. Daarbij vertrekken we vanuit een sterke (merk)identiteit. Die identiteit maakt duidelijk waarvoor je organisatie staat en wat ze wil bereiken. Alleen zo kun je een duurzame relatie opbouwen met je doelpubliek.

Non-profit- & overheidscommunicatie

 

Met gerichte communicatie kun je als non-profitorganisatie of overheid niet alleen burgers correct informeren over wat je voor hen kan betekenen, maar ook overtuigen van de noodzaak van jouw beleid of hen uitnodigen om aan dit beleid te participeren. Bovendien is goede communicatie cruciaal om tot duurzame gedragsverandering te komen, zoals mensen aanzetten gezonder te eten, zich veiliger te verplaatsen of hun afval niet zomaar op straat te gooien. TAKK creëert doeltreffende en originele communicatiemiddelen om burgers op een duidelijke en doordachte manier te informeren en betrekken.

Aanpak

TAKK combineert strategie met creativiteit en gelooft in de kracht van eenvoud.
Inhoud en vormgeving zijn daarbij even belangrijk. Want ook al is de inhoud nog zo sterk, met een slechte vormgeving gaat deze totaal de mist in. Om deze aanpak voor strategische, creatieve en sterke communicatiecampagnes te garanderen, hebben we volgend vijfstappenplan.

1. Observeren

De fundamenten voor een goede communicatiestrategie zijn kijken en luisteren: zien wat er al is en wat er nog moet zijn, weten wat er leeft in de samenleving, begrijpen wat de klant wil, de context aanvoelen en raakvlakken tussen de actoren vinden. We maken een multidisciplinaire analyse van de communicatieopdracht en de leefwereld van de doelgroepen met sociologische, psychologische, economische, ruimtelijke, culturele en communicatieve invalshoeken.

2. Reduceren

Na deze analyse gaan we op zoek naar de essentie. Alleen zo kunnen we een goede communicatiestrategie bepalen. Wat is het (communicatie)probleem precies? Wat willen we vertellen? Aan wie? En waarom? Hoe bereiken we onze doelgroepen het beste? Welke middelen zijn geschikt om onze boodschap over te brengen? Waar positioneren we ons? We geven antwoorden en maken keuzes.

3. Ontwerpen

We vertalen de strategie in het creatieve concept: de centrale boodschap, inhoud, toon en vorm waarrond we de communicatie bouwen. Met ontwerpschetsen en -teksten concretiseren en visualiseren we het centrale creatieve idee.

4. Verbinden

Communiceren is mensen verbinden. Het creëert een band tussen de zender en ontvanger. De vorige fases leiden tot de creatie van concrete communicatiemiddelen die deze relatie met het doelpubliek tot stand brengen, analoog of digitaal: een magazine, een website, een logo, een huisstijl, een brief, een advertentie, een persbericht, een affiche, een jaarverslag, een infomoment, etc.

5. Evalueren

Communicatie is een continu proces. Daarom gaan we na of onze communicatiecampagnes hun doel bereiken zodat we waar nodig kunnen bijsturen.

Referenties

TAKK heeft al gewerkt voor

Stad Gent

De Krook

Stadsontwikkelings-
bedrijf Gent

Stad Brugge

 Gemeente De Pinte

Provincie
Oost-Vlaanderen

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 Samenlevingsopbouw

Demos

Gents Instituut voor
Gezondheidsrecht

Vereniging van
Wijkgezondheidscentra

Wijkgezondheidscentrum
Caleido Leuven

Maatontwerpers

HuurInGent

MATEXI

Sociale huisvesting
WoninGent

Sociale huisvesting
Volkshaard

Erfgoedcel Meetjesland

IVAGO

Het Pandschap

Landschapsregio
de Kleine Nete

Meetjesland Klimaatgezond

VENECO

Bureau voor
Urbanisme

Netwerk Bewust Verbruiken

Repair & Share (Repaircafés)

Contact

TAKK
Leithstraat 18
9000 Gent
Tel.: 0479 41 09 43
E-mail: hallo@takkcommunicatie.be