Hallo, dit is TAKK.

Een strategisch communicatiebureau en grafische ontwerpstudio

TAKK combineert strategie, creativiteit en eenvoud.

Communicatiestrategie • Offline & online communicatie • Campagnecommunicatie  Visuele identiteit • Branding • Naamcreatie • Logo • Huisstijl • Grafische vormgeving • Drukwerk • Webdesign • Webdevelopment • SEO • Sociale media • Contentcreatie  Infographics  Visuals  Corporate communicatie • Overheidscommunicatie • Non-profitcommunicatie • Cultuurcommunicatie • Gebiedscommunicatie

Laten we de mensen in godsnaam ontdoen van overbodige ballast

Dat zei de Nederlandse grafische vormgever Wim Crouwel in een interview over zijn vakgebied. TAKK kan zich helemaal in deze visie vinden. Iedereen ziet of hoort elke dag honderden communicatie-uitingen van organisaties, ondernemingen of overheden. Maar hoeveel informatie daarvan bereikt ons echt? Veel communicatie verrast niet, is complex en passeert zonder te raken. Het kan nochtans anders. TAKK is ervan overtuigd dat als je strategie, creativiteit én eenvoud combineert, je tot sterke, mooie en zinvolle communicatie komt. 

Communicatie die wel de gepaste informatie op de correcte manier bij mensen brengt, die misverstanden vermijdt en het juiste aspect aandacht geeft. Communicatie die nieuwe inzichten doet ontstaan, wederzijds begrip tot stand brengt en mensen verbindt. Communicatie die bijdraagt tot een betere samenleving. Dat is wat TAKK samen met organisaties, ondernemingen en overheden wil realiseren.

TAKK bedenkt communicatiestrategieën, geeft communicatieadvies, ontwerpt merkidentiteiten, ontwikkelt campagneconcepten en creëert communicatiemiddelen.

Communicatiestrategie
& -advies
Communicatieplan

Campagneconcept

Grafische vormgeving
Layout

Copywriting
Redactie

Branding
Merkstrategie
Merkidentiteit

Naamcreatie

Visuele identiteit
Logo
Huisstijl

Iconen
Illustraties
Infographics

Webdesign
Online media
SEO

Affiches
Folders
Brochures

Magazines
Jaarverslagen
Publicaties

Animatie
Motion design
Video

Corporate communicatie

Organisaties overleven niet zonder maatschappelijke verantwoording af te leggen, zonder zich te positioneren, zonder te communiceren. TAKK helpt je organisatie rechtlijnig en doelgericht communiceren. Daarbij vertrekken we vanuit een sterke (merk)identiteit. Die identiteit maakt duidelijk waarvoor je organisatie staat en wat ze wil bereiken. Alleen zo kun je een duurzame relatie opbouwen met je doelpubliek.

Non-profit- & overheidscommunicatie

Met gerichte communicatie kun je als non-profitorganisatie of overheid niet alleen burgers correct informeren over wat je voor hen kan betekenen, maar ook overtuigen van de noodzaak van jouw beleid of hen uitnodigen om aan dit beleid te participeren. Bovendien is goede communicatie cruciaal om tot duurzame gedragsverandering te komen, zoals mensen aanzetten gezonder te eten, zich veiliger te verplaatsen of hun afval niet zomaar op straat te gooien. TAKK creëert doeltreffende en originele communicatiemiddelen om burgers op een duidelijke en doordachte manier te informeren en betrekken.

Aanpak

TAKK combineert strategie met creativiteit en gelooft in de kracht van eenvoud. Inhoud en vormgeving zijn daarbij even belangrijk. Want ook al is de inhoud nog zo sterk, met een slechte vormgeving gaat deze totaal de mist in. Om deze aanpak voor strategische, creatieve en sterke communicatieacties te garanderen, hebben we volgend vijfstappenplan.

01.

Multidisciplinair
analyseren

De fundamenten voor een goede communicatiestrategie zijn kijken en luisteren: zien wat er al is en wat er nog moet zijn, weten wat er leeft in de samenleving, begrijpen wat de opdrachtgever wil, de context aanvoelen en raakvlakken tussen de actoren vinden. We maken een multidisciplinaire analyse van de communicatieopdracht en de leefwereld van de doelgroepen met sociologische, psychologische, economische, ruimtelijke, culturele en communicatieve invalshoeken.

02.

Strategische visie
op de opdracht

Na deze analyse gaan we op zoek naar de essentie. Alleen zo kunnen we een goede communicatiestrategie bepalen. We formuleren onze visie op de opdracht. Wat is het (communicatie)probleem precies? Wat willen we vertellen? Aan wie? En waarom? Hoe bereiken we onze doelgroepen het beste? Welke middelen zijn geschikt om onze boodschap over te brengen? Waar positioneren we ons? We geven antwoorden en maken samen met de opdrachtgever keuzes.

03.

Ontwerpen met
vakmanschap

We vertalen de strategie in het creatieve concept: de centrale boodschap, inhoud, toon en vorm waarrond we de communicatie bouwen. Hierbij combineren we communicatieve inzichten met grafisch vakmanschap en psychosociale kennis. We concretiseren en visualiseren het centrale creatieve idee met ontwerpschetsen en -teksten. We voorzien daarbij steeds voldoende ruimte voor feedback zodat we tot een mooi en gedragen resultaat komen.

04.

Ontwikkelen en verbinden

Communiceren is mensen verbinden. Het creëert een band tussen de zender en ontvanger. De vorige fases leiden tot de ontwikkeling van concrete communicatiemiddelen die deze relatie met het doelpubliek tot stand brengen, analoog of digitaal: een magazine, een website, een logo, een huisstijl, een brief, een advertentie, een persbericht, een affiche, een jaarverslag, een infomoment. We kunnen heel wat eindproducten creëren maar we zorgen er steeds voor dat het medium geschikt is voor de boodschap en de doelgroep.

05.

Evalueren

Communicatie is een continu proces. Daarom gaan we samen met de opdrachtgever na of de communicatiecampagnes hun doel bereiken zodat we waar nodig kunnen bijsturen. 

Referenties

Contact

TAKK
Leithstraat 18
9000 Gent
Tel.: 0479 41 09 43
E-mail: hallo@takkcommunicatie.be