Communicatie en participatie Masterplan Torhout Wijnendale

Wijnendale (Torhout) staat de komende jaren voor enkele grote ruimtelijke uitdagingen: de schoolgebouwen worden vernieuwd, het publiek domein wordt heraangelegd en verschillende nieuwe woonprojecten zijn gepland. In opdracht van de stad Torhout en Provincie West-Vlaanderen werkt MAAT-ontwerpers een overkoepelend Masterplan uit voor de toekomst van het dorp. ⁠

TAKK ontwikkelde het communicatie- en participatietraject. Met een herkenbaar campagnebeeld vragen we de inwoners van Wijnendale wat hun kijk is op het dorp. Elke inwoner kreeg een wandelkaart in de brievenbus om ideeën, suggesties en bedenkingen aan ons door te geven. Zowel online als offline zorgden we ervoor dat elke inwoner op de hoogte is van het participatietraject: affiches, sociale media, het stadsmagazine, etc. In mei volgde een co-creatieweek waarin we samen met de inwoners aan de slag gaan om strategische projecten te benoemen en verder uit te werken.⁠