Online & offline participatie nieuw beleidsplan De Pinte

Voor de opmaak van het meerjarenbeleidsplan van De Pinte werkte TAKK een communicatie- en participatietraject uit. Met een grootschalige campagne via diverse online en offline kanalen riepen we iedereen op om ideeën en suggesties te leveren. Centraal stond het online participatieplatform www.idee9840.be, maar ook op verschillende andere manieren konden mensen eenvoudig hun mening laten weten. Met een Ideeënfestival gingen we een stap verder en openden we het debat met De Pintenaar. Het participatietraject leverde maar liefst 522 ideeën op die TAKK verwerkte in een duidelijke synthesenota waar de gemeente onmiddellijk mee aan de slag kan.