Online en offline participatie & communicatie mobiliteitsplan De Pinte

TAKK werkte in 2015 voor de gemeente De Pinte het participatie- en communicatietraject uit voor het nieuwe mobiliteitsplan. In dit traject stapten we af van dit systeem en gingen we met verschillende kleinschalige acties zo dicht mogelijk bij de burgers zelf. We maakten het hen zo makkelijk mogelijk en gaven hen tijd en ruimte om zich te informeren en te participeren wanneer dit voor hen past, onder meer met een online participatieplatform. Daar konden mensen suggesties leveren op een interactieve kaart van De Pinte en alle informatie  verzamelen.

 

Ons participatieproces was opgesteld als een trechter. Het traject start met complete openheid. Alle informatie en advies van de burger is welkom. Op basis van hun kennis en ervaring en die van deskundigen worden beslissingen afgetoetst en naarmate het proces vordert, vallen scenario’s af. In dialoog met de burger wil het gemeentebestuur van De Pinte finaal komen tot juiste en gedragen keuzes in het Mobiliteitsplan.

 

TAKK ontwikkelde in 2015 een communicatieplan om mensen te informeren over en te betrekken bij het Mobiliteitsplan. Met een overkoepelende, opvallende en herkenbare visuele identiteit startten we een uitgebreide communicatiecampagne onder de naam ‘De Pinte Onderweg’. Dit vat enerzijds het thema mobiliteit samen: mensen zijn onderweg van punt A naar B, maar anderzijds benadrukt dit ook het proces: De Pinte is onderweg van het oude Mobiliteitsplan en -denken naar het nieuwe.

 

We maakten gebruik van eenvoudige en herkenbare pictogrammen en frisse, opvallende kleuren doorheen de campagne met affiches, een online participatieplatform, infographics, flyers, brieven, fietszadelhoesjes, brochure, sociale media, nieuwsbrieven, kindertekeningenwedstrijd, etc.

 

Op het online platform werden in een eerste open fase 643 suggesties en ideeën van burgers verzameld, die ze eenvoudig konden aanduiden op een interactieve kaart.

 

Tentoonstellingspanelen met infographics en illustraties zorgden ervoor dat de voorstellen van het mobiliteitsbureau beknopt, concreet en helder werden weergegeven tijdens een inspraakavond met meer dan 100 aanwezigen. De panelen werden later ook nog gebruikt op publieke plaatsen waar veel mensen komen. Ook hier konden mensen hun mening over geven zowel offline als online.

 

Een kindertekeningenwedstrijd gaf kinderen, hun ouders en de scholen de kans om mee te tekenen aan hun toekomst in de gemeente omdat schoolgaand verkeer een belangrijk aandachtspunt is binnen het mobiliteitsbeleid.

 

De gemeente werkt momenteel aan de finale versie van het mobiliteitsplan. Zodra dit klaar is, zorgt TAKK nog voor een heldere en concrete brochure over het plan.