IMPACT kunstenfestival

De Nederlandse Ambassade in België organiseerde een kunstenprogramma waarbij 9 Nederlandse kunstenaars uit verschillende disciplines te gast zijn in België. Met dit programma wil de Ambassade de de Nederlandse kunstwereld en creatieve industrie in de kijker stellen en nieuwe samenwerkings- verbanden stimuleren.

We gaven het programma de naam IMPACT NL+BE aangezien het project aanstipt hoe verschillende disciplines sectoren (kunst, wetenschap, onderzoek, technologie, etc.) invloed hebben op elkaar, en hoe ook Nederlandse makers daarin een rol spelen voor België en impact hebben op elkaar. Impact is ook een begrip dat verstaanbaar is over de taalgrenzen heen. We symboliseren de IMPACT van beide landen en de verschillende disciplines, sectoren op elkaar met een oranje vlak (NL) en een geel vlak( (het kleur dat zowel in de Belgische, Vlaamse als Waals vlag terugkomt). Helaas werd TAKK net niet geselecteerd.