Communicatieplan sociale huisvesting De Volkshaard

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard benaderde TAKK om een globaal communicatieplan op te stellen. Sommige organisaties hebben, net als Volkshaard, geen communicatieplan. Vaak komt dat omdat er geen tijd voor is of wordt vrijgemaakt. Communicatie wordt een ad-hocactiviteit en communicatieproblemen worden pas opgelost als ze zich stellen met rommelige keuzes in rommelige contexten als gevolg. Communicatie verloopt daarbij grillig en onvoorspelbaar met onbegrip als gevolg.

 

Een goed communicatieplan schept nochtans duidelijkheid over wat er de komende tijd moet gebeuren. Het zorgt ervoor dat wordt stilgestaan bij de aard en het verloop van communicatie in verschillende contexten. Het stemt daarbij verschillende acties op elkaar af zodat ze elkaar versterken en meerwaarde bieden. Krachtige communicatie kenmerkt zich door een doordachte en sterke aanpak.

 

TAKK maakte een analyse van de interne en externe communicatie van de Volkshaard, verdiepte zich in relevante communicatieonderzoeken binnen de sector, onder meer naar sociale huurders, en bevroeg de medewerkers. Op basis van deze inzichten en de eigen vakkennis stelden we een helder en strategisch communicatieplan op om beter te communiceren met huurders, de interne communicatie te stroomlijnen, de organisatie bekender te maken en de relatie met belanghebbenden te verbeteren.