Denderoever brengt Aalst samen

Categorie
campagne, logo, positionering, strategie, visuele identiteit
Over dit project

Samen met het ruimtelijk planningsbureau Maatontwerpers dienden we een offerte in voor het stadsontwikkelingsproject rond de Dender in Aalst. Maatontwerpers neemt het ruimtelijk Masterplan voor zijn rekening, TAKK zorgt voor de communicatie.

De stad Aalst zet sterk in op stadsontwikkeling en -vernieuwing rondom de Dender. Maar liefst acht projecten zullen de komende jaren het gezicht van de stad vormgeven. Maar dit gebied rondom de Denderzit vandaag als gebied niet geprent in de mentale map van de Aalstenaren. Het gebied is een schijnbare leegte. Nochtans biedt dit gebied belangrijke kenmerken waarop ingespeeld kan worden. Deze willen we kenbaar maken en tot leven brengen. Bovendien heeft De Dender zelfs eerder een negatieve bijklank. Het snijdt de stad in twee. Dat wil TAKK samen met de stad keren.

Met een crossmediale communicatiecampagne willen we het gebied positioneren. We zetten de sterke en positieve kenmerken in de kijker met onder meer een huisstijl, logo en baseline. De centrale kernboodschap, de belofte is dat het gebied aan de Dender een levendige plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De Dender snijdt de stad niet meer in twee. De Dender is een stroom die verbindt. Dat is het bestaansrecht van het gebied en is voor ons het vertrekpunt voor de communicatiecampagne. De ‘baseline’ houdt de belofte in: de Dender scheidt Aalst niet meer in twee, maar brengt het samen, zorgt voor leven en ontmoeting, voor wonen en werken, voor rust en activiteiten, een gebied dat Aalst samenbrengt. Het logo zorgt voor herkenbaarheid, het geeft de Dender weer als een speelse golvende dikke lijn die twee vlakken omlijnt en verbindt.

Helaas werd Maatontwerpers/TAKK niet geselecteerd voor de opdracht maar we geven u wel graag ons ontwerp mee.