Archief

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard benaderde TAKK om een globaal communicatieplan op te stellen. Sommige organisaties hebben, net als Volkshaard, geen communicatieplan. Vaak komt dat omdat er geen tijd voor is of wordt vrijgemaakt. Communicatie wordt een ad-hocactiviteit en communicatieproblemen worden pas opgelost als ze zich stellen...